Rebranding

V ramce rebrandingu vypracovali jsme si nové logo. Použili jsme jen tužku, papir, skener a své ruce.